FANDOM


Logo Small VPS

Cty TNHH VPS

Đường 9, KCN Long Thành, Long Thành, Đồng Nai

Giới Thiệu Sửa đổi

Giới thiệu các kỹ thuật cơ khí tự động hóa, các thiết bị hoạt động trong môi trường hầm mỏ

Xe trộn và vận chuyển bê tông

Xe phun vảy bê tông tự hành

Xe phun bê ông tĩnh

Xe bơm bê tông ngang

Tóm lại

Giới thiệu các thiết bị dùng để hoạt động trong các công trình ngâm với điều kiện khó khăn. Và nhưng quốc gia phát triển hệ thống tàu điện ngầm, khai thác mỏ (than),..